Demineralizowana serwatka w proszku

OPIS PRODUKTU

Jest uzyskiwana z serwatki podpuszczkowej poddanej procesowi demineralizacji metoda nanofiltracji, a następnie jej zagęszczeniu, krystalizacji i wysuszeniu rozpyłowym. Produkt ten nie zawiera konserwantów, innych dodatków chemicznych, substancji obcych i zanieczyszczeń.

ZASTOSOWANIE

Stosuje się ją do produkcji ciastek, pieczywa, cukierków, jogurtów, lodów, serów przetworzonych, napojów, wyrobów garmażeryjnych i wielu innych. Poprzez częściowe usunięcie soli mineralnych znacząco redukuje się słony smak serwatki, co umożliwia szersze wykorzystanie w przemyśle spożywczym. Demineralizowana serwatka w proszku jest doskonałym zamiennikiem mleka w proszku.

CHARAKTERYSTYKA

Barwa – białokremowa, jednolita.
Wygląd – proszek sypki, jednolity bez zbryleń.
Smak i zapach –swoisty, czysty, lekko słony bez obcych zapachów i posmaków.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I OKRES PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

Temperatura przechowywania nie wyższa niż 25°C i wilgotność względna nieprzekraczająca 75%. Okres przydatności do spożycia 12 miesięcy.

OPAKOWANIE

Sposób pakowania: 25 kg worki papierowe 3 lub 4-warstwowe z wkładką z folii polietylenowej, zgrzewane i zamykane taśmą typu easy open lub zaszywane z nakładką papierową, lub worki big-bag z polipropylenu powlekane polietylenem o zawartości od 500 do 1000 kg.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE

Białko (%) min. 12,0
Tłuszcz ogółem (%) max. 1,5
Wilgotność (%) max. 4,0
Popiół (%) max. 5,5
pH min. 6,0
Węglowodany/g w tym laktoza min. 75,0
Zanieczyszczenia (dysk) max. B

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Ogólna liczba drobnoustrojów/g max. 30.000
Salmonella /25 g nieobecne
Antybiotyki nieobecne
Listeria monocytogenes/25g nieobecne
Enterobacteriaceae/g <10
Liczba gronkowców koagulazododatnich/g <10