Maślanka w proszku

OPIS PRODUKTU

Jest otrzymywana poprzez rozpyłowe suszenie płynnej, słodkiej maślanki.

ZASTOSOWANIE

Maślanka w proszku znalazła zastosowanie w produkcji wyrobów garmażeryjnych, kremów, sosów, mrożonych deserów, napojów mlecznych oraz w przemyśle piekarniczym i cukierniczym.

CHARAKTERYSTYKA

Barwa – białokremowa, jednolita.
Wygląd – proszek sypki, jednolity bez zbryleń.
Smak i zapach – typowy, czysty bez obcych zapachów i posmaków.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I OKRES PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

Temperatura przechowywania nie wyższa niż 25°C i wilgotność względna nieprzekraczająca 75%. Okres przydatności do spożycia 12 miesięcy.

OPAKOWANIE

Sposób pakowania: 25 kg worki papierowe 3 lub 4-warstwowe z wkładką z folii polietylenowej, zgrzewane i zamykane taśmą typu easy open lub zaszywane z nakładką papierową, lub worki big-bag z polipropylenu powlekane polietylenem o zawartości od 500 do 1000 kg.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE

Białko (%) min. 29,0
Tłuszcz ogółem (%) max. 7,0
Wilgotność (%) max. 4,0
Popiół (%) max. 8,0
pH min. 6,5
Węglowodany/g w tym laktoza max. 50,0
Zanieczyszczenia (dysk) max. B

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Ogólna liczba drobnoustrojów/g max. 30.000
Salmonella /25 g nieobecne
Antybiotyki nieobecne
Listeria monocytogenes/25g nieobecne
Enterobacteriaceae/g <10
Liczba gronkowców koagulazododatnich/g <10